Kultur- och utbildningsförvaltningen

Det finns närmare 500 barn inom kommunens förskoleverksamhet, 1100 elever i grundskolan, 318 elever i gymnasieskolan, 230 elever i komvux, 113 barn i förskoleklass, drygt 340 barn i fritidshem och 230 elever i musikskolan.

Det finns förskolor i Hillerstorp, Kulltorp, Marieholm, Nissafors, Åsenhöga och Gnosjö. Familjedaghem kan erbjudas i Hillerstorp och Gnosjö. Sammanlagt finns det 15 förskolor i kommunen, varav 3 är enskilda och drivs av annan huvudman, samt 3 familjedaghem.
F-6 skolor finns i Hillerstorp, Kulltorp, Åsenhöga och Gnosjö. Fritidshemmen är lokaliserade till dessa skolenheter. 7-9 skolor finns i Hillerstorp och Gnosjö.

Gymnasieskolan, komvux, SFI, högskolan på hemmaplan, den kvalificerade yrkesutbildningen och företagsutbildningen är organiserade i en enhet, Gnosjöandans Kunskapscentrum.

Musikskolan har en livaktig verksamhet. Fr o m årskurs 3-4 finns möjlighet att sjunga eller spela ett instrument. I samarbete med grundskolan görs instrumentdemonstrationer, konsertprojekt, skolavslutningar m m. Musikskolan har även utåtriktad verksamhet i form av musikmedverkan på vårdhem, företag och föreningar. I samarbete med föräldraföreningen Ungdomsmusikens Vänner genomförs aktiviteter i syfte att stimulera musikskoleeleverna såsom resor, läger, övningsdagar samt utbyte med andra musikskolor.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Läroverksgatan 17
335 32 Gnosjö
tel 0370-33 11 48