Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för service till kommunens övriga förvaltningar i ekonomi- och IT-frågor. Förvaltningen hanterar också löneutbetalningar till alla anställda. En annan uppgift är att hjälpa kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med ärendehantering i form av utredningar, kallelser och protokoll.

På förvaltningen ligger även ansvar för en del utåtriktade verksamheter som kommunikation, turism, näringslivsfrågor, budget- och skuldrådgivning och telefonväxel.

I kommunledningsförvaltningen ingår:

  • Kansli- och kommunutvecklingsenheten
  • Ekonomienheten
  • IT-enheten
  • Växel
  • Löneenheten
  • HR-enheten
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Postadress
Gnosjö kommun
335 80 Gnosjö

Besöksadress
Storgatan 15

kommun@gnosjo.se

Telefon: 0370-33 10 00