Fastighets AB Järnbäraren

Fastighets AB Järnbäraren är ett kommunägt fastighetsbolag med uppgift att hyra ut lägenheter och lokaler inom kommunens yta.

Järnbärarens lägenheter finns på fem orter i kommunen och bolaget förvaltar närmare 600 lägenheter och ett antal lokaler i olika storlekar.

Bolaget leds av en styrelse som utses av kommunfullmäktige. Styrelsen har fem ordinarie ledamöter och fem ersättare utifrån samma majoritet som fullmäktige och kommunens övriga nämnder. Innevarande mandatperiod innehas ordförandeskapet av moderaterna.

Ta del av Fastighets AB Järnbärarens styrelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Ordförande
Ingmar Johansson
ingmar.johansson@gnosjo.se

VD, Järnbäraren
Catharina Park
Telefon: 0370-33 24 00

Adress
Box 104
335 23  GNOSJÖ

Besöksadress
Storgatan 4
335 30 GNOSJÖ

E-postadress
info@jarnbararen.se

Webbplats
www.jarnbararen.se Länk till annan webbplats.