Kommunutvecklingsberedning

Kommunutvecklingsberedningen är en ny beredning tillsatt av kommunfullmäktige med uppgift att under hela mandatperioden 2019 - 2022 arbeta med kommunutvecklingsfrågor.

I beredningens direktiv sägs bland annat att beredningen ska:

  • utveckla medborgar- och brukarinflytande inom kommun och nya former för medborgarinflytande.
  • ha kontakt med medborgare och intressegrupper och på olika sätt inhämta synpunkter från dessa.
  • vara delaktiga i utarbetande och uteveckling av mål, visioner och inriktingar.
  • arbeta med marknadsföring av kommunen.

Beredningen är parlamentariskt sammansatt och består av sex ledamöter och ersättare för dessa, och att dessa representerar samtliga politiska partier i fullmäktige.  

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Beredningens ordförande
Gustav Kjellin Fransson (M)
Telefon: 070-348 92 75

Beredningens sekreterare
Anna Heijel
Telefon: 0370-33 10 07
anna.heijel@gnosjo.se