Demokrati- och integrationsberedning

Demokrati- och integrationsberedningen är tillsatt av kommunfullmäktige med uppgift att under hela mandatperioden 2019 - 2022 arbeta med demokrati- och integrationsfrågor.

I beredningens direktiv sägs bland annat att beredningen ska:

  • utveckla demokratifrågor och nya former för medborgarinflytande.
  • ha kontakt med medborgare och intressegrupper och på olika sätt inhämta synpunkter från dessa.

Beredningen är parlamentariskt sammansatt och består av sju ledamöter och ersättare för dessa, och att dessa representerar samtliga politiska partier i fullmäktige.  

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Beredningens ordförande
Daniel Backstig (M)
Telefon: 070-690 67 89
daniel.backstig@gnosjo.se

Beredningens sekreterare
Christian Bagan
Telefon: 0370-33 10 11