Beredningar och råd

De kommunala beredningarna och råden i Gnosjö har en betydelsefull roll i det politiska livet. De ska vara en öppen kanal mellan invånare och kommunfullmäktige. I de kommunala råden möts politiker och representanter för olika intressegrupper och föreningslivet i Gnosjö.

Beredningarna är organ tillsatta av kommunfullmäktige och kan vara tillfälliga eller permanenta. En tillfällig beredning har till uppgift att lösa en specifik och avgränsad uppgift medan de permanenta uppgifterna verkar över hela mandatperioden och har då oftare en vidare uppgift.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kommunsekreterare
Christian Bagan
Telefon: 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se