Kommunens organisation

Gnosjö kommun består av en politisk organisation och en förvaltningsorganisation. Våra politiker bestämmer huvuddragen för verksamheten och hur pengarna fördelas. Tjänstemännen i förvaltningsorganisationen verkställer besluten som politikerna fattat.

Organisationsschema över Gnosjö kommun

Organisationsschema över Gnosjö kommun. Klicka på bilden för att göra den större.

Politisk organisation

Kommun är politiskt styrd av kommunfullmäktige. Vart fjärde år väljer gnosjöborna ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen förbereder och genomför de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta. Kommunstyrelsen består också av politiker som utses av kommunfullmäktige.

Varje nämnd eller utskott har sitt ansvarsområde

Gnosjö kommun har fem politiska nämnder och utskott förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd och utskott har sitt ansvarsområde. De är uppdelade utifrån olika verksamhetsområden och bestämmer till exempel hur kommunens tjänstemän ska sköta skolor, vägar och räddningstjänst.

Alla nämnder har en förvaltning

Till varje nämnd eller utskott hör en förvaltning som består av anställda, så kallade tjänstemän. Kommunen har cirka 900 anställda.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kommunstyrelsens ordförande
Kristine Hästmark (M)
tel 0370-33 10 01
kristine.hastmark@gnosjo.se

Kommundirektör
Anna Engström
tel 0370-33 10 00
anna.engstrom@gnosjo.se