Digitalisering

Inom Gnosjö kommun kommer vi att arbeta för att Jönköpings län ska bli bäst på digitalisering i Sverige. Det är ett mål, som vi och andra kommuner inom länet, jobbar för att uppnå.

Det som är viktigt med digitaliseringen är att kommunen ska göra det bättre för våra invånare, våra verksamheter och företag.

För att nå vårt stora digitaliseringsmål behöver vi arbeta med fem mindre mål:

  • Digital kompetens
  • Digital trygghet
  • Digital innovation
  • Digital ledning
  • Digital infrastruktur

För att nå målen kommer vi ta fram planer, som på kort och lång sikt, bidrar till att öka kommunens service till sina medborgare och företag.

Verksamhetsutvecklare
Digitalisering & Informationssäkerhet
Patrick Schooner
telefon 0370-33 10 28
patrick.schooner@gnosjo.se

 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Verksamhetsutvecklare
Digitalisering & Informationssäkerhet
Patrick Schooner
telefon 0370-33 10 28
patrick.schooner@gnosjo.se