Medborgarförslag - din möjlighet till inflytande och delaktighet

Alla som är folkbokförda i Gnosjö kommun har nu möjlighet att lämna medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige.

Medborgarförslag är till för att stärka möjligheten till ökat inflytande och delaktighet i Gnosjö kommun och för att skapa tillit till det demokratiska systemet.

I ett medborgarförslag beskriver du en konkret åtgärd som du vill att kommunfullmäktige ska ta ställning till. Förslagen ska handla om frågor som rör kommunens verksamhet. Varje förslag får bara behandla en fråga och olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Här finns formulär och mer information om medborgarförslag

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kommunsekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se