Begäran om registerutdrag

Enligt dataskyddförordningen har du rätt att få information om när dina personuppgifter behandlas. Du kan begära att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos Gnosjö kommun.

Information om behandling av personuppgifter

För att Gnosjö kommun ska kunna hantera din begäran måste vi bekräfta din identitet. Du har bara rätt att göra registerutdrag för dig själv eller barn som du är vårdnadshavare för.

Gnosjö kommun hanterar dina personuppgifter i syfte att genomföra din begäran om registerutdrag och med stöd av dataskyddsförordningen. Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker i respektive nämnd.

Vilka uppgifter behöver jag lämna på blanketten?

De uppgifter om dig som vi hanterar är namn, personnummer och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna leta reda på information om dig i våra register. Kontaktuppgifterna används för att kunna kontakta dig för frågor eller för att ge svar på din förfrågan.
Vi sparar dina personuppgifter i 1 år för att kunna besvara eventuella följdfrågor från dig.

Handläggningstid

Vi kommer att handlägga din begäran om registerutdrag och återkoppla till dig inom en månad.

Utlämnande av uppgifter och Handläggningstid

  • Registerutdraget kan hämtas i kontaktcenter personligen på kommunhuset. Du behöver kunna legitimera dig med nationellt ID, körkort eller pass.
  • Registerutdraget kan skickas som rekommenderat brev till din folkbokföringsadress.

Vi återkommer till dig med ett registerutdrag, alternativt ett svar med att vi inte har någon information om dig i våra register inom en månad från det att vi mottog din begäran.

När du fyllt i blanketten kan du antingen scanna in den och maila den via e-post till kommun@gnosjo.se eller så kan du skicka den med vanlig post till:
Gnosjö kommun
335 80 Gnosjö

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: