Arkiv

Kommunens arkiv ska underlätta för allmänheten att få insyn i den kommunala verksamheten. Men arkivet är också en guldgruva för den historieintresserade. Exempel på vad man kan hitta är vad de styrande i kommunen drev för frågor, gamla betyg, skolhälsovårdsjournaler och klasslistor.

Arkivlagen stadgar att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Kommunen är skyldig att bevara, ordna och vårda sina arkiv så att vi kan tillgodose:

 • rätten att ta del av allmänna handlingar
 • behovet av information för rättskipning och förvaltning
 • forskningens behov

I Gnosjö kommuns arkiv, som ligger i kommunhuset, finns handlingar från kommunens nämnder och styrelser. Här finns handlingar ända från när kommunerna bildades  i Sverige år 1863. För dig som är lokalhistoriskt intresserad finns mycket att hämta i de gamla protokollen från kommunalnämnd och kommunalstämma. Här finns även dokument och beslut från dåtidens barnavårdsnämnder, fattigvårdsstyrelser och folkskolestyrelser.

Mindre arkiv finns även på socialkontoret och skolkontoret. Här finns handlingar från respektive verksamhetsområde från 1950-talet och framåt.

Filmarkiv

Gnosjö kommun har ett antal lokalhistoriska filmer för (gratis) utlåning. Filmerna är överförda till DVD-format. Några exempel på filmtitlar:

 • Flitiga Gnosjö (1960-talet)
 • Gnosjö - a hive of industry (1960-talet)
 • Marieholms bruk
 • Ekhult hette gården (1941, 1971 och 2001)

Enskilda arkiv 

Kommunarkivet innehåller även en del enskilda arkiv. Till enskilda arkiv räknas föreningsarkiv, företagsarkiv, gårdsarkiv och privatpersoners arkiv. Några exempel är:

 • J E Hylténs metallvarufabrik
 • M Johansson
 • Marieholms bruk
 • Gnosjö vägförening
 • Nissafors IS
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kommunsekreteraren
Christian Bagan
Telefon: 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se

Gnosjö kommuns arkiv
Kommunhuset
Storgatan 15, Gnosjö