Information om hur du minskar smittspridningen

Det finns en fortfarande en samhällsspridning av coronaviruset i Sverige. Därför är det viktigt att vi, alla invånare, hjälps åt och tar vårt ansvar för att risken för smittspridning av covid-19.

Skydda dig och andra

  • Är du sjuk eller har förkylningssymtom som exempelvis snuva, ont i halsen, muskelvärk, hosta eller feber? - Stanna hemma från jobbet eller skolan och undvik att träffa andra människor tills du är frisk, gärna ett par dagar extra.
  • Minska antalet sociala kontakter.
  • Ha inte närkontakt med människor över 70 år och hjälp dem att undvika kontakter med andra människor.

Förhindra att du sprider viruset

  • Tvätta händerna ofta - smittämnen fastnar lätt på händer och sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.
  • Hosta och nys i armvecket - genom att hosta och nysa i armvecket eller i en papprsnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun - smitta sprids genom slemhinnorna.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: