Information till företagare

Tillfällig covid-19-lag

Sedan den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

På Länsstyrelsen i Jönköpings läns webbplats kan du läsa om vad du som företagare behöver tänka på samt läsa frågor och svar Länk till annan webbplats..

Regeringen har lagt fram förslag på flera stödpaket till Riksdagen och ett antal beslut har tagits. Fortfarande är det många detaljer som återstår. Ta kontakt med oss om du har några frågor! Kan vi inte svara på dem direkt lotsar vi dig vidare till den organisation som kan ge dig svar.

Ingalill Ebbesson, Gnosjö kommun och Science Park: ingalill.ebbesson@gnosjo.se

Sören Karlsson, Företagsrådgivare Arbetsförmedlingen: soren.karlsson@arbetsförmedlingen.se

Sören kommer att finnas på plats på vårt kontor:
GEC, Storgatan 9 C (i Tappershuset),
måndagar och tisdagar tills vidare.

Maila dina frågor till oss – vi svarar så fort vi hinner!

Företagsjouren är en neutral samtalspartner som bemannas av rådgivare med många års erfarenhet av företagande. Deras uppdrag är att stötta små och medelstora företag samt gröna näringar med tyngdpunkt på det professionella lantbruket, till att undanröja det akuta problem som företaget står inför.

Mer information om Företagsjouren och kontaktuppgifter hittar du på följande länk:

www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/Arbetsmarknad-och-naringsliv/Foretagsjouren Länk till annan webbplats.

Verksamt.se Länk till annan webbplats. - Samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Almi.se Länk till annan webbplats. - Från kris till hållbar framtid. På Almis hemsida finns information till dig som företagare. Håll dig uppdaterad om olika stöd och event. Almis Brygglån är ett exempel som riktar sig till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.

Tillväxtverket.se Länk till annan webbplats. - På tillväxtverkets webbplats finns information till dig som företagare.

Skatterket.se Länk till annan webbplats. - Aktuell information från Skatteverket

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: