Information till dig med funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighet har publicerat information kring corona som är tillgänglig för dig som har någon form av funktionsnedsättning.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: