Om det nya coronaviruset
och sjukdomen covid-19

Sedan december 2019 sprids ett nytt coronavirus i världen. Sjukdomen som viruset orsakar har fått namnet covid-19.

De flesta blir lindrigt sjuka. De allra flesta blir lindrigt sjuka med hosta och feber som går över av sig själva, men en del blir allvarligt sjuka med andningssvårigheter och lunginflammation.

Viruset överförs genom nära kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta.

Symtomen är ofta lindriga och kommer vanligtvis cirka fem dagar efter att en person blivit smittad. Men dessa symtom kan även komma tidigare eller senare än fem dagar.

Covid-19 ger en allmän sjukdomskänsla med
ett eller flera av följande symtom:

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärk
 • illamående.


Äldre kan få en svårare sjukdom. En del människor får svårare besvär, som andningssvårigheter och lunginflammation. De flesta av dem som får en allvarligare sjukdom är äldre personer över 80 år. Även personer med kroniska hjärt- och lungsjukdomar eller personer som har cancer kan få en allvarligare sjukdom.

Här hittar du sju enkla råd för att skydda dig och andra

 1. Stanna hemma om du är sjuk eller känner lindriga
  symptom som halsont, hosta eller snuva.

 2. Stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk.

 3. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.

 4. Använd handsprit när möjlighet till handtvätt inte finns.

 5. Undvik nära kontakt med sjuka människor. Undvik att röra vid ögon, näsa eller mun.

 6. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.

 7. Tänk på att inte besöka äldre om du är sjuk eller
  har sjukdomssymtom.


Viktiga telefonnummer

 • Ring 113 13 för allmänna frågor om covid-19.
 • Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du
  ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.
 • Vid livshotande tillstånd ring 112.

Sidansvarig: Stefan Larsson

Senast uppdaterad: 2020-03-17