Kommunens åtgärder i energifrågan

Vi genomför nu flera åtgärder för att kortsiktigt spara kilowattimmar och minska energiförbrukningen. Energisituationen skyndar också på det mer långsiktiga arbetet.

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Tillsammans kan vi hjälpas åt att minska elanvändningen där varje kilowattimme (kWh) räknas. Gnosjö kommun har därför beslutat om en rad olika åtgärder.

I allt som görs är vi noga med att följa lagar och förordningar.

Åtgärder för att minska el- och energiförbrukning

 • Sänkt och dygnsanpassad inomhustemperatur. Äldreboenden och förskolor omfattas inte.
 • Ta bort alla portabla värmeelement och värmefläktar.
 • Ökat bytestakten till LED-belysning.
 • Släckta rum när ingen är där.
 • Effektivare styrning av ventilation.
 • Nedsläckning av fastighetsnära belysning.
 • Begränsa belysning, främst nattetid, på elljusspår och i skateparken.
 • Se över möjlighet att reglera delar av gatljusbelysningen. Trygghet tas in vid bedömning av nedsläckning.
 • Allmänbelysning inomhus i kommunhuset begränsas.
 • Nedsläckning eller begränsning av arenabelysning.
 • Motorvärmaruttag ska enbart användas under max 1 timme före arbetspass.
 • Installation och tillämpning av smart teknik.
 • Energironder nattetid för att hitta energibovar.
 • Kommunanställda informeras och görs delaktiga i arbetet med att minska el- och energiförbrukning.

Kommunhuset har sparat 25 000 kWh

Bara åtgärder som rör ny teknik och som hittills är gjorda i kommunhuset, har gett oss en årlig besparing på 25 000 kilowattimmar. Beräkningen är gjord utifrån att vi har lika mycket belysning tänd som före elkrisen.

Ser du att det lyser när ingen är där?

Tipsa oss gärna om du ser att det lyser någonstans i kommunens lokaler fastän ingen verksamhet är igång. Du gör det bäst genom appen "Felanmälan". När du gör ett nytt ärende väljer du kategorin "Synpunkter och Förslag". Där klickar du sedan på "Förslag på energieffektivisering". Om du inte har appen installerad hittar du den enkelt där du vanligtvis laddar ner dina appar. Du söker på "Felanmälan Gnosjö kommun".

Så fungerar våra gatljus

Vi kan inte släcka ner vartannat gatljus

Tekniken för kommunen gatljus är i de flesta fall uppbyggd med seriekoppling. Detta gör att det exempelvis är svårt att släcka varannan lampa. Gatljusen är också indelat i flera stora kluster vilket ytterligare försvårar möjligheten att släcka ner enstaka lampor.

Därför lyser ibland gatljus på dagen

I de fall gatljus är tänt under dagen pågår underhålls- eller reparationsarbeten. För att kunna lokalisera vilka lyktor som inte fungerar är de tända. På grund av att kommunens gatljus är seriekopplade tänds många lampor upp samtidigt.

Informationen uppdateras

Gnosjö kommun uppdaterar fortlöpande information kring energibesparing och energieffektivisering. Alla åtgärder sker i samverkan med politiska beslutsfattare.

Senast uppdaterad: