Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Törestorps förskola
0370-33 33 43
forskola.torestorp@edu.gnosjo.se

Rektor
Linda Johansson
linda.johansson1@edu.gnosjo.se

Specialpedagog
Sara Backstig
sara.backstig@edu.gnosjo.se

Besöksadress
Kulltorpsvägen 39, Hillerstorp

Törestorps förskola

Törestorps förskola ligger centralt i Törestorp, i Missionskyrkans lokaler som hyrs av kommunen.

Om oss

Törestorps förskola består av en avdelning. Den goda maten levereras från köket på Hillerstorpsskolan.

Barn i allmän förskola är välkomna till oss tisdag, onsdag och torsdag klockan 9.00-14.00.

Utomhusmiljö

Törestorps förskola har tillgång till en stor utegård. Förskolan är omgiven av ängar, åkrar och skogar, men även pulserande industrier och lantbruk, vilket lockar till utforskande, lek och upptäckter.

Inomhusmiljö

Våra lokaler finns på bottenplan och är ljusa och fräscha. Miljön på förskolan ändras kontinuerligt för att ge barnen goda förutsättningar för utveckling och lärande.

Hur vi arbetar på förskolan

Vi arbetar efter utbildningens styrdokument, skollagen, läroplanen för förskolan Lpfö 18 och vår egen arbetsplan. Det systematiska kvalitetsarbetet följs upp tre gånger per år, då utvärderas och analyseras verksamheten och nya mål sätts.

Under dagen delas barnen in i mindre grupper för att vi ska kunna se och stödja dem i deras utveckling och lärande.

Barnens nyfikenhet, intressen och lust att lära är den röda tråden i samspelet, omsorgen och utbildningen på förskolan.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

Vi tycker att det är viktigt med goda relationer och gott samarbete med er vårdnadshavare. Samverkansformer sker genom utvecklingssamtal, föräldramöten samt dagliga möten i tamburen. Varje termin har vi föräldraråd. Då träffas några representanter för vårdnadshavarna tillsammans med pedagoger och rektor för att samtala och diskutera aktuella frågor som rör förskolan.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan