Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Sländans förskola
0370-33 12 26
forskola.slandan@edu.gnosjo.se

Rektor
Linda Johansson
linda.johansson1@edu.gnosjo.se

Specialpedagog
Sara Backstig
sara.backstig@edu.gnosjo.se

Besöksadress
Sländvägen 3, lgh 7, Hillerstorp

Sländans förskola

Sländans förskola består av en avdelning. Förskolan ligger centralt i Hillerstorp, i bostadsområdet på Sländvägen i Järnbärarens lokaler.

Om oss

På Sländans förskola har vi barn i åldrarna 1–5 år. Under dagarna delar vi in barnen i mindre grupper där vi arbetar temainriktat, men även i mindre lekgrupper.

Måltiderna tillagas av skolköket på Hillerstorpsskolan och körs ut till oss av kommunens vaktmästare i värmeskåp.

Barn som har allmän förskola är välkomna tisdag, onsdag och torsdag klockan 8.00-13.00.

Utomhusmiljö

Sländan har tillgång till en utegård. Vi använder oss av de lekredskap som finns på bostadsområdets gård. Vi på Sländan har även fördelen att ha nära till skogen.

Inomhusmiljö

Vår inomhusmiljö ändras kontinuerligt för att ge barnen goda förutsättningar för utveckling och lärande samt att barnens intressen och tema speglas i miljön.

Hur vi arbetar på förskolan

Vi arbetar efter utbildningens styrdokument, skollagen, läroplanen för förskolan Lpfö 18 och vår egen arbetsplan. Det systematiska kvalitetsarbetet följs upp tre gånger per år, då utvärderas och analyseras verksamheten och nya mål sätts.

Under dagen delas barnen in i mindre grupper för att vi ska kunna se och stödja dem i deras utveckling och lärande.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

Vi på Sländan värderar kontakten med vårdnadshavare högt. Vi har en föräldraaktiv inskolning på fem dagar där vi successivt lär känna både barn och vårdnadshavare. På detta sätt hinner vi lära känna varandra och kan skapa en trygghet hos alla parter samt ge vårdnadshavare en större inblick i vår verksamhet. Vi samverkar främst vid den dagliga kontakten vid lämning och hämtning, men erbjuder också utvecklingssamtal två gånger om året samt ett föräldramöte varje höst. Vi har även en social plattform där vårdnadshavare ges möjlighet att få inblick i vår dagliga verksamhet.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan