Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Fjärilens förskola
forskola.fjarilen@edu.gnosjo.se

Avdelning Blåvingen
0370-33 33 87

Avdelning Gullvingen
0370-33 33 86

Rektor
Linda Johansson
linda.johansson1@edu.gnosjo.se

Specialpedagog
Sara Backstig
sara.backstig@edu.gnosjo.se

Besöksadress
Fjärilsvägen 1 A-C, Hillerstorp

Fjärilens förskola

Fjärilens förskola ligger i ett mindre hyreshusområde på Fjärilsvägen med stora grönområden. Vi har nära till skog, pulkabacke och skola.

Om oss

Förskolan har två avdelningar: Gullvingen med barn i åldrarna 1–3 år och Blåvingen med barn i åldrarna 3–5 år. Vi prioriterar samarbetet avdelningarna emellan, bland annat öppnar och stänger vi tillsammans. Vi som arbetar här är både förskollärare och barnskötare.

Frukost och mellanmål tilllagas på stället och lunchen får vi färdiglagad från det närliggande skolköket i Hillerstorp.

Tider för allmän förskola är tisdag, onsdag och torsdag klockan 9.00-14.00.

Utomhusmiljö

Vi har en stor inhägnad gård med redskap som lockar till olika typer av fysiska aktiviteter och lekar. Det finns fruktträd och bärbuskar samt möjlighet att odla.

Inomhusmiljö

Inomhusmiljön förändras hela tiden efter barngruppens behov och intressen. Under året brukar även valt tema synas mer och mer och förändra miljön.

En grundläggande tanke hos pedagogerna är en tillåtande miljö, vi uppmuntrar barnen att blanda material vid lekar för att utveckla sin kreativitet och fantasi. Detta kan till exempel visa sig genom att vi bygger en djurpark av våra kaplastavar, placerar våra smådjur där och använder bilar för att köra mellan. Ibland kan även en tågbana korsa djurparken där djurskötaren Barbie kommer förbi.

Hur vi arbetar på förskolan

Vi arbetar efter läroplanen för förskolan Lpfö 18 samt Fjärilens arbetsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Utbildningen planeras utifrån barnens behov, ålder, erfarenhet och intressen. Viktiga grunder är omsorgen om barnen, aktiviteter, vila och lek, både inomhus och utomhus. Alla barn ska känna sig trygga i sig själva och med de andra barnen och de vuxna. Alla ska känna sig lika mycket värda och barnens empatiska förmåga ska stimuleras. Barnen ska känna sig sedda och bekräftade och bli bemötta som kompetenta individer med stora resurser. I vår undervisning arbetar vi för att stärka tanken att olikheter ska ses som möjligheter.

Vi arbetar temainriktat och använder oss i temat av böcker, sång, rim, ramsor, flanosagor, rörelse, fingerlekar och skapande för att utvecklas i enighet med målen. Dessutom tror vi starkt på att lärande kan ske utanför förskolans fyra väggar och samhällets resurser är en del i vår utbildning.

En gång i veckan går de äldre barnen till skogen. De yngre barnen går också till skogen, men inte varje vecka. Vi ser leken som en viktig del i utbildningen. I leken utvecklar barnen språket, fantasin, motoriken och även förmågan att ta hänsyn till varandra. Det viktigaste av allt är att barnen trivs på förskolan och att de har roligt hos oss.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

Vi har tredagarsinskolning. Vårdnadshavare är med sitt barn cirka tre hela dagar (kan vara fler beroende på familjens behov och önskemål) för att sedan lämna enligt schema. På detta sätt får både barn och vårdnadshavare en större inblick i vår dagliga verksamhet under inskolningen. Dessutom hinner vi alla lära känna varandra. För de familjer som hellre önskar klassisk inskolning på två veckor finns självklart möjlighet till det. Kontakta då oss så lägger vi upp en inskolning som passar er.

Vi tycker att den dagliga föräldrakontakten är viktig. Vi erbjuder föräldramöten varje höst, utvecklingssamtal två gånger per år, julfest, sommarfest och drop-in-fika. Det finns kontaktföräldrar och föräldraråd hålls minst en gång per termin. Information till vårdnadshavare ges på olika sätt, till exempel via månadsnytt och den digitala appen Prion. Vårdnadshavare känner sitt barn bäst. Pedagogerna känner till verksamheten bäst. I ett förtroendefullt samarbete ska båda delarna vägas in.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan