Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Ankarets förskola
0370-33 33 62
forskola.ankaret@edu.gnosjo.se

Rektor
Linda Johansson
linda.johansson1@edu.gnosjo.se

Specialpedagog
Sara Backstig
sara.backstig@edu.gnosjo.se

Besöksadress
Brogatan 9 A, Hillerstorp

Ankarets förskola

Ankarets förskola ligger centralt i Hillerstorp och finns i Missionskyrkans lokaler som hyrs av kommunen.

Om oss

Vi har två avdelningar som heter Fyren och Bojen. Vår måltider tillagas av en kock på Ankaret.

Barn som har allmän förskola är välkomna tisdag, onsdag och torsdag klockan 9.15-14.15.

Utomhusmiljö

Ankaret har tillgång till en stor utegård med tillhörande naturtomt och dessutom har vi nära till skogen.

Inomhusmiljö

Lokalerna är uppdelade mellan våra avdelningar, men vi har möjlighet att använda de olika rummen även gemensamt. Vi samverkar över avdelningarna och miljön ändras kontinuerligt för att ge barnen goda förutsättningar för utveckling och lärande.

Hur vi arbetar på förskolan

Vi arbetar efter utbildningens styrdokument, skollagen, läroplanen för förskolan Lpfö18 och vår egen arbetsplan. Kvalitetsarbetet följs upp tre gånger per år, då utvärderas och analyseras verksamhen och nya mål sätts.

Under dagen delas barnen in i mindre grupper för att vi ska kunna se och stödja dem i deras utveckling och lärande. Vi arbetar i projektform utifrån barnens intressen.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

På Ankaret använder vi oss av en föräldraaktiv inskolning. Detta innebär att du som vårdnadshavare är med ditt barn under inskolningsperioden och hjälper det in i de vardagssituationer som finns på förskolan. Vi börjar med att planera in fyra dagar som kan förlängas om barnet behöver mer tid för att lära känna oss pedagoger, de andra barnen och miljön. Det är alltid barnets behov som styr inskolningen.

Vi på Ankaret tycker att det är viktigt med goda relationer och gott samarbete med er vårdnadshavare. Samverkansformer sker genom utvecklingssamtal, föräldramöten samt dagliga möten i tamburen. Varje termin har vi föräldraråd. Då träffas några representanter för vårdnadshavarna tillsammans med pedagoger och förskolerektor för att samtala om och diskutera aktuella frågor som rör förskolan.

Ankarets förskola i Hillerstorp en vacker höstmorgon. Vit stenbyggnad.
Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan