Ledningsnät, anslutning till fastighet

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Om du vill ansluta till kommunalt vatten och avlopp ska du fylla i en servisansökan och skicka den till teknik- och fritidskontoret.

För att ansluta en fastighet till den allmänna anläggningen måste fastighetsägaren skicka in en ansökan.

Varje gång du bygger nytt eller bygger om/till ska det anmälas till teknik- och fritidsförvaltningen. Det är viktig information för att VA-avdelningen ska kunna sköta vatten- och avloppssystemen för allas bästa. För industrianslutningar kan särskilda krav komma in i bilden.VA-avdelningens bestämmelser kring anslutningar hittar du i kommunens Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA), se länk till höger.

Senast uppdaterad: 2020-06-30

Kontakta oss

Va-chef
Michael Bucht
tel 0370-33 10 00
michael.bucht@gnosjo.se


Länkar

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA)PDF