Avgifter

Det du betalar för vatten och avlopp motsvarar de kostnader kommunen har. VA-verksamheten finansieras nämligen med avgifter och inte med skatter. Hur stor taxan och avgifterna blir beslutas av kommunfullmäktige. Den nuvarande taxan gäller från 1 januari 2020.

Taxan består av två delar:
- Anslutningsavgifter som tas ut när en fastighet ansluter sig till det kommunala VA-nätet (engångskostnad). Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad.

- Brukningsavgifter som beror på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten (årlig kostnad).

Anslutningsavgift bostäder, exklusive moms

Avgift framdragning av servisledningar

29 434:00

Avgift upprättande av servisledningar

43 879:00

Avgift per lägenhet

9 173:00

Tillsammans

82 486:00 

Anslutningsavgift annan fastighet, exklusive moms

Avgift framdragning av servisledningar

29 434:00

Avgift upprättande av förbindelsepunkter

50 965:00

Avgift per m² tomtyta

24:15

 

Årlig brukningsavgift exklusive moms

Bostäder, fast avgift

2 056 kr

Bostäder, rörlig avgift per m³ vatten

19:30 kr

Annan fastighet, fast avgift

2 570 kr

Annan fastighet, rörlig avgift per m³ vatten

24:60 kr


För komplett taxa, kontakta teknik- och fritidsförvaltningen.

Senast uppdaterad: 2020-06-10

Kontakta oss

Va-chef
Michael Bucht
tel 0370-33 10 00
michael.bucht@gnosjo.se

Kundtjänst
tel 0370-33 10 00

Öppettider:
Måndag - Torsdag 8.00 - 12.00

Avvikande öppettider meddelas som nyhet på startsidan.

E-post:
kundva@gnosjo.se