Avgifter

Det du betalar för vatten och avlopp motsvarar de kostnader kommunen har. VA-verksamheten finansieras nämligen med avgifter och inte med skatter. Hur stor taxan och avgifterna blir beslutas av kommunfullmäktige. Den nuvarande taxan gäller från 1 januari 2021.

Taxan består av två delar:

  • Anslutningsavgifter som tas ut när en fastighet ansluter sig till det kommunala VA-nätet (engångskostnad). Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad.
  • Brukningsavgifter som beror på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten (årlig kostnad).
Anslutningsavgift bostäder exklusive moms

Anslutning bostad

Belopp exkl moms

Avgift framdragning av servisledningar

35 434:00

Avgift upprättande av servisledningar

49 879:00

Avgift per lägenhet

15 173:00

Tillsammans

100 486:00

Anslutningsavgift annan fastighet exklusive moms

Anslutning annan fastighet

Belopp exkl moms

Avgift framdragning av servisledningar

35 434:00

Avgift upprättande av förbindelsepunkter

49 879:00

Avgift per m² tomtyta

24:70

Årlig brukningsavgift exklusive moms

Årlig brukningsavgift

Belopp exkl moms

Bostäder, fast avgift

2 200:00

Bostäder, rörlig avgift per m³ vatten

19:45

Annan fastighet, fast avgift

2 870:00

Annan fastighet,

rörlig avgift per m³ vatten

28:80

För komplett taxa, kontakta teknik- och fritidsförvaltningen.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Va-chef
Michael Bucht
tel 0370-33 10 00
michael.bucht@gnosjo.se

Kundtjänst
tel 0370-33 10 00

Öppettider:
Måndag - Torsdag 8.00 - 12.00

Avvikande öppettider meddelas som nyhet på startsidan.

E-post: kundva@gnosjo.se