Effektuppföljning

För att följa upp målsättningarna med kalkningen tar vi regelbundet vattenprover.

Översiktskarta - Vattenprover Ältesjön Byasjön Ekhultasjön Tröllsjöån, Rannåsen Mellansjön utlopp Norra Vallsjön utlopp Hägnebäcken Valån, Valebo Torpabäcken Södra Trollsjön utlopp nedströms Sörsjön Götarpssjön utlopp Götarpsån, uppströms Gnosjö Töllstorpasjön utlopp uppströms Töllstorpasjön Flybäcken v väg Sjöarpasjön utlopp Hären utlopp Sunnerbosjön utlopp Kärven utlopp Kroksjön Hästhultasjön utlopp Kvarnaboån Kvarnaboån S Göshult Nässjön utlopp Stenbäcken Sörsjön utlopp Nordsjön utlopp Klosjön utlopp S Älghultasjön utlopp Hålebäcken Gärdessjön N Långebrobäcken Skärvssjö utlopp S Långebrobäcken Nydalabäcken Modalaån Rosendal, nedströms äldre kalkdoserare Sandabäcken Älingabäcken Lagårdssjön Väsegölen Havridaån, Lanna kvarn Albosjön Norra Vallsjön utlopp Hägnebäcken Valån, Valebo Torpabäcken Ekhultaån, Götarpssjöns inlopp Björsbosjön S Vallsjöns utl Mossasjön Bäckshultasjön utl Östersjön Mosjöns utlopp
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: