Tekniskt samråd

I bygglovsbeslutet anges om tekniskt samråd ska genomföras eller inte. Nämnden kallar till samrådet. Vid samrådet ska bland annat diskuteras vilka kontroller av samhällets krav som är nödvändiga. Då går nämnden, byggherren och kontrollansvarig igenom arbetenas planering, tillsyns- och kontrollåtgärder samt den samordning som behövs.

Till tekniska samrådet ska den som anmälts som kontrollansvarig närvara. Byggherren bör alltid närvara.   

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Epost
samhallsbyggnadsnamnd
@gnosjo.se

1:e Byggnadsinspektör
Amel Hamzagic
tel 0370-33 10 18

Bygglovshandläggare
Antigona Jashari
tel 0370-33 10 46