Avgift

Samhällsbyggnadsnämnden får ta ut avgifter i ärenden om lov och förhandsbesked samt i ärenden som föranleds av en anmälan. Avgifterna får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna. Det är kommunfullmäktige som beslutar om en taxa för avgifternas storlek. Bygglovsavgiften beror på hur stort och hur komplext projektet är.

Ta del av Gnosjö kommuns taxor och avgifter

Ni är alltid välkomna att ringa oss på samhällsbyggnadsförvaltningen om ni har några frågor.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Epost
samhallsbyggnadsnamnd
@gnosjo.se

1:e Byggnadsinspektör
Amel Hamzagic
tel 0370-33 10 18

Bygglovshandläggare
Antigona Jashari
tel 0370-33 10 46