Marklov

Marklov avser schaktning eller fyllning för att avsevärt ändra markens höjdläge (inom kvartersmark eller mark för allmän plats) samt trädfällning och skogsplantering, i huvudsak inom område med detaljplan.

Ansökan om lov  

En ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov görs skriftligt och ställs till Samhällsbyggnadsnämnden i Gnosjö kommun, 335 80 Gnosjö.

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Epost
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

1:e Byggnadsinspektör
Amel Hamzagic
tel 0370-33 10 18

Bygglovshandläggare
Antigona Jashari
tel 0370-33 10 46

Bygglovshandläggare
Edvin Hansson
edvin.hansson@gnosjo.se