Gränsutvisning

Om du är osäker på var din fastighetsgräns går kan du vända dig till oss för en gränsutvisning. Vi kan hjälpa till i de fall där det finns utredda gränser och vi har tillgång till gränskoordinaterna.

En gränsvisning är inte juridiskt bindande.

Saknas gränsmärken helt eller delvis eller om du inte är överens med din granne om gränssträckningen, kan du som fastighetsägare ansöka om särskild gränsutmärkning eller fastighetsbestämning hos Lantmäteriet.


Beställning av gränsutvisning görs i god tid via vår e-tjänst Beställning mättjänster.


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Mätningsingenjör
Anna-Lena Stensson
tel 0370-33 10 61

anna-lena.stensson@gnosjo.se

 

Kart/GIS-ingenjör
Marie Nilsson
tel 0370-33 10 67

marie.nilsson@gnosjo.se