Anmälan

Åtgärder som inte kräver bygglov kan kräva en anmälan. Exempel på åtgärder är:  

  • Ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas,
  • Installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp (även på tomt).    
  • Rivning av huvudbyggnad utanför detaljplanelagt område.

Det är byggherren som ska lämna in anmälan. Anmälan ska vara skriftlig. Anmälan ska innehålla uppgifter om byggherrens namn och adress, fastighetsbeteckning och när byggnadsarbetena är avsedda att påbörjas. Till anmälan skall fogas en beskrivning av projektets art och omfattning. Förslag till kontrollplan ska bifogas anmälan. Vid vissa åtgärder kan kontrollansvarig erfordras.

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Epost
samhallsbyggnadsnamnd
@gnosjo.se

1:e Byggnadsinspektör
Amel Hamzagic
tel 0370-33 10 18

Bygglovshandläggare
Antigona Jashari
tel 0370-33 10 46

Bygglovshandläggare
Edvin Hansson
edvin.hansson@gnosjo.se