Brukarundersökning

För att följa upp och utvärdera, samt ta tillvara brukarnas/kundernas synpunkter på verksamheten önskar samhällsbyggnadsförvaltningen svar på frågorna nedan. Svaren är anonyma.
Uppgifter om dig som fyller i enkäten: * (obligatorisk)


Ärendet har varit: * (obligatorisk)

Beslutet har: * (obligatorisk)


På vilket sätt var du i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen i detta ärende? * (obligatorisk)

Hur nöjd var du med bemötandet du fick vid kontakten med förvaltningen? * (obligatorisk)

Hur tycker du att behandlingstiden av ditt ärende har varit? * (obligatorisk)

Vad tycker du om innehållet på samhällsbyggnadsförvaltningens webbplats? * (obligatorisk)Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Gnosjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen 335 80 GNOSJÖ
tel 0370-33 10 00

E-post
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se