Intresseanmälan för villatomt

Här anmäler du intresse för kommunal småhustomt.

  • Vi erbjuder privatpersoner att kostadsfritt reservera en villatomt i sex månader.
  • Förhandslöftet förfaller om tomten ej inköps under denna tid.
  • Försäljning sker när bygglov enligt gällande detaljplan beviljats.
  • Tomten skall bebyggas enligt bygglov till villkor som överrenskommelse i köpekontrakt.
  • Förhandslöfte lämnas till person över 18 år.

Fyll i nedanstående formulär och klicka på knappen "Skicka anmälan". Ni kommer inom kort bli kontaktade av en handläggare.

Sökande:
Sökande:Medsökande:
Medsökande:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: