Törestorp

Törestorp ligger några kilometer utanför Hillerstorp, mot Kulltorp.

Offentlig service

Här finns en förskola med elever i åldern 1-5 år.

Mötesplatser

Här finns en fritidsanläggning "Töaparken" som kan erbjuda både sommar- och vintersporter som till exempel en handikappanpassad lekplats, basketbana, boulebana, fotbollsplan, volleybollplan, hockeyrink och pulkabacke. Denna park drivs ideellt av en mycket aktiv samhällsförening. Missionskyrkan i Törestorp är en annan mötesplats där det är fullt av aktiviteter som UV-scouter, alphakurser och sygruppen.

Näringsliv

Några av de större företagen i Törestorp är till exempel HangOn AB, Petterssons Järnförädling AB, Gunnars Tråd AB och Swede Wheel AB.

Befolkning

Törestorps tätort har 267 invånare
(Källa Statistiska centralbyrån, SCB)
SCB uppdaterar ortsstatistiken var 5:e år.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: