Kalkning

Kalkning av våra sjöar och våtmarker sker varje år för att förhindra försurning. Försurning innebär att pH-värdet i exempelvis en sjö sjunker lägre än vad som är naturlig. Försurning medför även negativa effekter på växter, fiskar och organismer i våra sjöar och vattendrag. Därför bedriver kommunen en omfattande kalkningsverksamhet.

Läs mer om kalkning av försurade vatten på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Här kan du ta del av hur många ton kalk som sprids och spridits i våra sjöar och våtmarker de senaste åren. Sifrrorna anges i ton.


Sammanställning av kalkmängder (ton)

Åtgärdsområde201620172018

2019

2020

2021

2022

Valån

216

216

216

216

216

176

176

Källerydsån

218

218

212

212

212

223

223

Sörsjön

26

26

26

26

26

13

13

Hären

424

398

398

398

398

398

398

Flaten

383

383

383

383

383

343

343

Hästhultasjön

141

141

141

141

141

141

141

Havridaån

32

32

32

32

32

18

18

Summa (ton)144014401408

1408

1408

1312

1312

Kalkning av kommunens sjöar och våtmarker sker två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. En del sjöar och våtmarken kalkas med helikopter, andra med båt.

Kalkspridning våren 2022

Följande platser sker kalkning på under våren 2022:

29 Valån

Östra Trollsjön (båt)

32 Källerydsån

Nässjö (båt), Dummebäck (helikopter)

35 Sörsjön

Bäckhultssjön (helikopter)

40 Hären

Kroksjön, Kärven, Sjöarpasjön, Sunnerbosjön, Götarssjön, Mossasjön våtmark - samtliga kalkas med helikopter

63 Havridaån

Björbogölen, Björsbosjön - båda kalkas med helikopter

För att veta vilken effekt den spridda kalken ger i våra vatten utför vi mätningar två till sex gånger per år. För att optimera kalkningen utförs dessa mätningar vid tillfällen då flödena i vattendrag är som störst och försurningens påverkan märks mest.

De parametrar som är undersöks är:

  • pH (surhet)
  • alkalinitet (buffringsförmåga eller förmåga att neutralisera sur nederbörd)
  • konduktivitet (förmåga att leda elektricitet)
  • färg

Resultat

Resultat från effektuppföljningen finns för ett flertal olika sjöar och vattendrag. Om du vill veta om det finns något resultat för just ditt vatten, skicka en förfrågan via e-post till Joanna Zawodzinska.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Joanna Zawodzinska
Telefon: 0370-33 10 70
samhallbyggnadsnamnd@gnosjo.se