Parker, grönområden och planteringar

Parker och grönområden är viktiga inslag i tätortsmiljöerna. Gatubilden färgsätts vår, sommar och höst med vackra blomsterarrangemang i spännande färgsättningar och formationer.

Teknik- och fritidsförvaltningen svarar för skötsel av parker, planteringar, torg, grönytor, cirkulationsplatser och naturområden. I Hillerstorp och Nissafors utförs skötseln på entreprenad.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Arbetsledare
Lars Nordén
tel 0370-33 10 75
lars.norden@gnosjo.se