Naturområden

Store mosse nationalpark

Store mosse är södra Sveriges största myrområde söder om Lappland. Här finns flera nordliga växtarter och några av norrlandsmyrarnas fåglar och här ligger också Kävsjön, berömd som fågelsjö. Inom nationalparken finns fågeltorn, olika vandringsleder, handikappled och naturum, samt Svänö och Lövö övernattningsstugor och Kittlakull vandrarhem.

Missa heller inte möjligheten att gå guidade turer. Det finns t ex snöskovandringar där man lämnar den trygga leden och ger sig ut i den blöta mossmarken. Under vandringsturerna studerar man vitmossor, köttätande växter, skådar fågel och badar. Man undersöker märkliga stenblock från istiden och ser efter om familjen grävling är hemma.

Marieholmsskogens naturreservat

Marieholmsskogens naturreservat är bildat för att bevara en barrskog med höga naturvärden. Reservatet ska också ge möjlighet till naturupplevelser och vetenskaplig forskning - så länge naturvärdena inte tar skada. I södra Sverige är det idag mycket ovanligt med så här stora gammelskogar.

Vägbeskrivning: Naturreservatet ligger mellan Marieholm och Uppebo. Från Uppebo utmed länsväg 152 sväng mot Marieholm, kör ca 5 km, ta till höger vid skylt "Marieholmsskogen" och kör ytterligare 3 km på skogsvägen. Från Marieholm kör 2,5 km mot Uppebo, sväng av vänster vid skylten och följ skogsvägen till parkering och informationstavla vid Kacklesjön.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: