Natur och parker

Gnosjö kommun består av ett naturlandskap med stor variation i form av sjöar och vattendrag, höjder och dalgångar samt ett öppet odlingslandskap. Det finns 111 sjöar i kommunen (större än 1 hektar). I sydöstra delen av kommunen ligger nationalparken Store mosse med fågelrika sjöar, kärr och en av Sydsveriges största högmossar. Den högsta punkten i kommunen ligger i Gunnilstorp, 337 meter över havet.

Gnosjös natur är i flera avseenden unik och har därför utpekats som riksintresse för naturvård, men här finns även andra objekt som kan betecknas som intressanta och skyddsvärda naturvärden:

  1. Alléer. I kommunen finns ett antal alléer. Bland annat en björkallé i Åsenhöga och en lönnallé i Marieholm.
  2. Jätteträd. Naturskyddsföreningen har inventerat jätteträd i Gnosjö kommun. En del har markerats med skyltar och märkts ut på karta.
  • Kallkällor. En studiecirkel har i samarbete med Naturskyddsföreningen i Gnosjö inventerat kallkällor i Gnosjö kommun. Dessa har markerats med skyltar och märkts ut på karta
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Tekník- och fritidschef
Jan Sandberg 
tel 0370-33 10 00 jan.sandberg@gnosjo.se


Samhällsbyggnadsförvaltningen

tel 0370-33 10 00
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se