PCB

PCB är inte ett ämne utan omfattar en grupp om mer än 200 ämnen. Den akuta giftigheten hos PCB är förhållandevis låg. PCB medför istället skadliga långsiktiga effekter på fortplantningsförmågan, immunförsvaret och kan exempelvis leda till cancer.

PCB har bland annat använts inom följande områden:

  • Fogmassor
  • Golvmassor
  • Kondensatorer
  • Isolerrutor

Förordning (2007:19) om PCB m.m. ställer bland annat krav på inventering och sanering av PCB (en- och tvåbostadshus undantagna).

För fastighetsägare innebär det en skyldighet att inventera byggnader uppförda eller renoverade under åren 1956-1973. Ägaren ska därefter redovisa hur inventeringen gått till och vilka åtgärder som planeras.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Jan-Ove Rickardsson
tel 0370-33 10 93
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

 

Länkar

Naturvårdsverkets vägledning om PCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.