Köldmedier

Bedriver du en yrkesmässig verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Du kanske har restaurang, livsmedelsaffär, butik, förvaltar fastigheter eller är ansvarig för bostadsrättsförening. Då är det viktigt att du känner till och följer de regler som gäller för installation och skötsel av kylaggregat och utrustningar som innehåller köldmedier.

Återkommande läckagekontroll

Som ansvarig för anläggningen ska du se till att läcksökning görs av en certifierad kylkontrollant med jämna mellanrum. Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e) (tidigare kontrollfrekvens styrdes av antalet kilo köldmedium). För att räkna fram koldioxidekvivalenten för din anläggning ska du multiplicera mängden köldmediegas med gasens GWP-faktor (Global Warming Potential faktor).

Mängd köldmedier

Intervall läckagesökning


5 ton CO2e eller mer men mindre än 50 ton CO2e

12 månader

50 ton CO2e eller mer men minder än 500 ton CO2e 

6 månader

500 ton CO2e eller mer

3 månader

 

Om anläggningen har ett läckagevarnings­system förlängs tiden mellan kontrollerna till det dubbla. System som är hermetiskt slutna och är märkta som sådana och innehåller mindre än tio ton CO2-ekvivalenter är helt undantagna krav på läckagekontroll.

Rapportera resultat

Resultatet av de kontroller som utförts för en anläggning som innehåller 14 ton CO2e eller mer under året, ska förutom läckagekontrolleras, sammanställas och skickas in till samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 31 mars efterkommande år. Observera att även aggregat under tre kilo köldmedium, som motsvarar fem ton CO2e eller mer, ska räknas med och rapporteras in.

 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Joanna Zawodzinska
tel 0370-33 10 70
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se