Förorenad mark

Gnosjö kommun är en utpräglad industrikommun. Här har funnits och finns fortfarande en stor mängd tillverkningsföretag. Många av dessa klassas som miljöstörande industri, t.ex. ytbehandlingsindustrier och gjuterier. Marken i anslutning till sådana industrier kan vara kraftigt förorenad av tungmetaller, tri, cyanid m.m.

Genom länsstyrelsens inventering enligt MIFO-metoden, har många av de förorenade områdena identifierats, men detta är ett ständigt pågående arbete där nya förorenade områden upptäcks kontinuerligt.

Kommunen ska genom sitt miljöarbete verka för långsiktigt hållbara åtgärder i arbetet med återställande och bevarande av ekologiskt känsliga områden och naturmiljöer.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kontakta oss

Samhällsbyggnadsförvaltningen

tel 0370-33 10 00
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Samhällsbyggnadschef
Henrietta Isaksson
tel 0370-33 10 91
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se


Blanketter

Anmälan enligt 28 § FMH Pdf, 69.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista enligt 28 §FMH Pdf, 59.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Ny broschyr

Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet – ditt ansvar Pdf, 496.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Länkar

Länsstyrelsen i Jönköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 EBH-portalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.