Fordonstvätt

Fordonstvätt är att betrakta som miljöfarlig verksamhet då spillvattnet innehåller en mängd miljöfarliga och giftiga ämnen. Dessa ämnen utgörs både av tvättkemikalierna själva men också av smuts från fordonen i form av olja, vägdamm, tungmetaller med mera.

Reningsverkens funktion störs när dessa ämnen hamnar i avloppssystemet. Dessutom försämras slammets kvalitet när ämnen ansamlas i det. I vissa fall (främst när fordonstvätt sker på garageuppfarter etc) går orenat spillvatten från fordonstvättar direkt ut till sjöar och vattendrag via dagvattnet. Många vattenlevande organismer är mycket känsliga för föroreningar och vattendrag påverkas negativt i de fall avloppsvattnet når vattendrag orenat.

Se riktlinjer för hur kvalitén på avloppsvatten från fordonstvättar skall förbättras. Riktlinjerna bygger till stora delar på Naturvårdsverkets branchfaktablad för fordonstvättar och ett antal andra kommuners policy för fordonstvättar.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Samhällsbyggnadsförvaltningen

tel 0370-33 10 00
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Miljöinspektör
Mikael Lennartsson
tel 0370-33 10 95
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Länk

Riktlinjer för fordonstvätt Pdf, 955.9 kB, öppnas i nytt fönster.