Att starta miljöfarlig verksamhet

De flesta företag påverkar vår miljö eller hälsa på något sätt. Många verksamheter, såsom verkstäder, fordonstvättar, tryckerier, lackeringsverkstäder och andra som använder mycket lösningsmedel är anmälnings- eller tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter.    

I miljöprövningsförordningen (2013:251 Länk till annan webbplats.) kan du se om din verksamhet klassas som A, B eller C-verksamhet.    

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
För att få driva vissa större miljöfarliga verksamheter, s.k. A- och B-anläggningar, krävs tillstånd. Som verksamhetsutövare söker du tillstånd hos miljödomstol (A) eller länsstyrelse (B) innan verksamheten påbörjas.    

Anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet   
Anmälningspliktiga verksamheter (C) ska anmälas skriftligt till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast 6 veckor innan verksamheten skall startas. Även när verksamheten ändras på ett sätt som är av betydelse från miljösynpunkt ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten i god tid (6 veckor) innan ändringen genomförs.

Du som driver en miljöfarlig verksamhet är skyldig enligt miljöbalken att ha kontroll på den egna verksamheten.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: