Provtagning

Vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen tar årligen flera stickprover ute i livsmedelsverksamheterna eller vid misstänkt matförgiftning. Ibland görs även olika projekt där man inriktar sig på ett slags livsmedel eller en viss bakterie. Även verksamhetsutövaren skall i den egna kontrollen ta prover på olika livsmedel.    
     
Vad säger analyssvaret:

Tjänligt  


I ett prov som är tjänligt har man inte hittat mer av ex. bakterier än vad som är tillåtet.
 

Tjänligt med anmärkning


I detta provet finns sådana mängder av t ex bakterier att verksamhetsutövaren måste undersöka varför detta har uppkommit. Ett nytt prov skall tas.
 

Otjänligt


Mängden av t.ex. bakterier är så höga att människor kan bli sjuka av att äta det. Livsmedlet får ej säljas eller serveras. Omprov skall tas och man skall utreda vad som orsakade felet.   
 

 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta

Livsmedelsinspektör
Linda Öhman
Tel 0370-33 10 84

Samhällsbyggnadsförvaltningen

tel 0370-33 10 00
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se