Inomhusmiljö

Större delen av våra liv vistas vi inomhus. Det är därför mycket viktigt att inomhusmiljön är så bra som möjligt. Ren luft och tyst miljö är viktigt i våra bostäder. Störningar bör vara så små som möjligt. Det kan t.ex. gälla radon, lukt, buller, temperatur, fukt, mögel och drag.

Problem med inomhusmiljön
Om du har problem med inomhusmiljön så ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Fastighetsägaren är ansvarig för att fastigheten uppfyller lagstiftningens krav. Får du inte hjälp av fastighetsägaren så kan du kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Efter en anmälan om olägenhet så kontaktar Samhällsbyggnadsförvaltningen fastighetsägaren. Om olägenheten därefter fortfarande kvarstår så besöker en handläggare från förvaltningen er bostad och gör en bedömning av problemet. Därefter meddelas anvisningar eller fastighetsägaren föreläggs. Om åtgärder ej vidtas inom en viss tid kan Samhällsbyggnadsförvaltningen förelägga med vite.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: