Amälan om olägenhet

Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger klagomål med syfte att undanröja olägenhet för människors hälsa och miljön utifrån miljö- och livsmedelslagstiftning m.fl. Enligt miljöbalken (9 kap 3§) innebär olägenhet för människors hälsa en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig".

För att Samhällsbyggnadsförvaltningen ska kunna bedöma störningen vill vi att du fyller i formuläret nedan så tydligt och noga du kan, vilket underlättar handläggningen.

Du som klagar/anmäler en olägenhet kan vara anonym.

Om du väljer att vara anonym kan Samhällsbyggnadsförvaltningen inte komma i kontakt med dig senare för kompletterande uppgifter eller för att höra om det blivit bättre ex. om åtgärder genomförts. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan heller inte underrätta dig om eventuella beslut i ärendet.

 

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa system EDP och Comprima för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av Miljöbalken. Personuppgifterna hanteras i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). För ytterligare information om hur Gnosjö kommun arbetar med behandling av personuppgifter, se www.gnosjo.se Länk till annan webbplats.

Jag vill vara anonym * (obligatorisk)
Jag vill vara anonymOlägenheten/störningen avser * (obligatorisk)
Olägenheten/störningen avserHar du varit i Kontakt med person/verksamhetsutövare/fastighetsägare? * (obligatorisk)
Har du varit i Kontakt med person/verksamhetsutövare/fastighetsägare?


I första hand bör man själv ta kontakt med den som är ansvarig för störningen innan man tar kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen om problemet.


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: