Producera din egen solel

Hus med solceller på taket

”Insatsprojekt solel villatak” har under 2017 -2019 på allvar bidragit till att intresset för att installera solceller ökat kraftigt. Genom detta projekt har Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare haft en rad aktiviteter riktade till villaägare i sina respektive kommuner, såsom seminarier, studiecirklar och studiebesök. Även rådgivning direkt till enskilda hushåll har erbjudits, där hustakets förutsättningar att skaffa solceller har utredits.

Ditt tak behöver inte ligga i perfekt söderläge. Öst- och västläge går också utmärkt, och kan till och med ge en bättre matchning mot elkonsumtionen i ditt hushåll. eftersom hushållen använder mest el på för- och eftermiddagen. Det viktiga är att taket inte skuggas för mycket.

Bygglov behöver i regel inte sökas om solpanelen ligger i takets lutning eller mot väggen. Men för att vara på den säkra sidan kan ni kontakta våra bygglovshandläggare.

Grönt rotavdrag

Skattereduktionen ges för kostnaderna för arbete och material med

  • 15 procent för installation av solceller
  • 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
  • 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

Nya Solelportalen ska guida konsumenter som funderar på att skaffa solceller
Energimyndigheten har nu lanserat Solelportalen, som är en webbportal med samlad information om solel. Där hittar du saklig och oberoende information om solcellsanläggningar, från planeringsfasen inför en installation till avveckling av en anläggning. Energimyndigheten vill på detta sätt bana väg för kloka investeringsbeslut.

Här hittar du Solelportalen. www.solelportalen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: