Energiplan

Enligt lagen om kommunal energiplanering ska alla kommuner ha uppdaterade planer för energianvändningen inom kommunens geografiska område. Planen ska innehålla en nulägesbeskrivning samt en beskrivning över hur kommunen tänker arbeta med energifrågor ur olika perspektiv, t ex försörjningssäkerheten, miljösynpunkter m m. Målet är att samhället ska vara hållbart ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

Gnosjö kommuns nuvarande energiplan antogs av kommunfullmäktige 2017.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Teknik- och fritidschef
Jan Sandberg
tel 0370-33 10 60
jan.sandberg@gnosjo.se

Energi- och klimatrådgivaren
Jan-Ove Rickardsson
tel 0370-33 10 93
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se


Länkar

Energiplan för Gnosjö kommun Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster.