Energi, klimat och miljö

Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Det innebär att påverkan på miljön ska ha reducerats till nivåer som är långsiktigt hållbara.

Annons solel
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: