Djur

Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddet i länet. De arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. De kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

Jordbruksverket arbetar för en god djurhälsa. Det handlar bland annat om att begränsa spridningen av smittsamma djursjukdomar och att arbeta med förebyggande djurhälsovård.

På länsstyrelsens respektive Jordbruksverkets webbplatser kan du läsa om allt från djurhållning inom lantbruk till husdjur, skyddsjakt och rovdjur.

Djur som far illa

Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå länsstyrelsen ska du kontakta polisen i stället.

Djur som stör

Enligt 36 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska husdjur och andra djur som hålls i fångenskap förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Trots detta kan det uppstå situationer som verkar störande på grund av djurhållningen. En del invånare upplever också störningar av vilda djur, som t ex kajor. Läs mer information om störande djur i länkarna till vänster.

Ormar

Tillståndskraven för att hålla orm - även icke giftormar - är stränga. Syftet med kraven är att förhindra olycksfall men är satta även av hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för ormar.

Tillstånd för ormhållning söks hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, 335 80 Gnosjö. (Se blankett) Kommunala föreskrifter

 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: