Strandskydd

Strandskydd är till för att säkerställa allmänhetens friluftsliv och tillgång till stränder samt att bevara de land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla. Generellt så råder det 100 m strandskydd upp på land och ut i vattnet från strandkanten. Kring Nissansjöarna så är strandskyddet utökat till 200 meter.

Det strandnära boendet har på senare tid blivit synonymt med ett attraktivt boende och vattnets kraft är något som människan allt mer söker sig till i sitt vardagsliv. Denna typ av boende är viktigt för landsbygdsutveckling och är ett boende som är unikt för en landsbygdskommun. För att kunna erbjuda strandnära boenden så krävs det dispens från strandskyddet eller att det kan upphävas. Kommunen är positivt inställd till landsbygdsutveckling och etablering av strandnära boende om strandskyddets syften långsiktigt kan säkerställas.


Om du har ett särskilt skäl kan du få dispens från strandskyddet . De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

  • är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
  • är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,
  • behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
  • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
  • behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
  • behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, ett så kallat LIS-område, kan du få dispens.

Karta över Gnosjö kommuns LIS-områden Öppnas i nytt fönster.


Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Planbeskrivning Länk till annan webbplats.
Utlåtande över utställning Länk till annan webbplats.

Utlåtande över utställning 2 Länk till annan webbplats.

Samrådsredogörelse Länk till annan webbplats.


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Epost
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Bygglovshandläggare
Selma Curan
tel 0370-33 10 40

Ingela Hilding
tel 0370-33 10 18

Cornelia Johansson
tel 0370-33 10 46

Ansökan om strandskyddsdispens

Blankett för ansökan om strandskyddsdispens Pdf, 311.1 kB.