Rivningslov

Rivningslov avser rivning av byggnader, i huvudsak inom område med detaljplan. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar av den.    

Område inom detaljplan

Rivning av byggnad eller delar av en byggnad kräver rivningslov. Rivningslovet behövs för både huvudbyggnad och komplementbyggnad. I rivningslovsansökan ska kontrollansvarig anmälas och kontrollplan bifogas. Ansökan ska vara skriftlig. Till ansökan bifogas en beskrivning av projektets art och omfattning. Rivning får inte påbörjas innan startbesked har beviljats.
  

Område utanför detaljplan

Rivning av en huvudbyggnad eller delar av en huvudbyggnad utanför område med detaljplan kräver en anmälan. Kravet på anmälan gäller inte komplementbyggnader och sådana ekonomibyggnader som ligger utanför detaljplanelagt område och som hör till jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring, och byggnader som är avsedda för totalförsvaret och är av hemlig natur. Anmälan görs skriftligen och inlämnas tillsammans med kontrollplan och kontrollansvarig.

Det erfordras i regel en inventering av miljöfarligt avfall. Denna inventering ska biläggas ansökan.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Epost
samhallsbyggnadsnamnd
@gnosjo.se

Bygglovshandläggare
Selma Curan
tel 0370-33 10 40

Ingela Hilding
tel 0370-33 10 18

Cornelia Johansson
tel 0370-33 10 46