Marklov

Marklov avser schaktning eller fyllning för att avsevärt ändra markens höjdläge (inom kvartersmark eller mark för allmän plats) samt trädfällning och skogsplantering, i huvudsak inom område med detaljplan.

Ansökan om lov  

En ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov görs skriftligt och ställs till Samhällsbyggnadsnämnden i Gnosjö kommun, 335 80 Gnosjö.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Epost
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Bygglovshandläggare
Ingela Hilding
tel 0370-33 10 18

Selma Curan
tel 0370-33 10 40

Cornelia Johansson
tel 0370-33 10 46